Ristilläkö

| 1 kuvat

Seisonko rinnalla ristin

tukevasti selkä suorassa.

Seuraanko takaa toisten selkäin

kumarassa oma selkä?

Mitä tarinaa risti kertoo

tänään voisi

elämässäni tässä?

Salaisuudeksiko kaikki jää….